Kozje

Kozje

Občina Kozje se razprostira na 90 km2 večinoma gričevnato-hribovitega območja vzhodne Slovenije. Ima 3.244 prebivalcev.

V današnjem obsegu obstaja od leta 1994. Zaradi močno razgibane pokrajine prevladujejo v občini razloženi zaselki, katerih je 23. Glavno panogo predstavlja kmetijstvo, zanimivost občine pa je zagotovo zavarovano območje Kozjanskega parka, katerega temeljna naloga je oživljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Območje parka obsega 196 km2, za celotno območje občine pa je značilna neokrnjena narava.

Spletna stran občine

OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260 Kozje

KONTAKT
T:
+386 (0)3 800 14 00
F:
+386 (0)3 800 14 16
E:
I: