Kalvarija

Na Jožefovem hribu stoji znamenita Kalvarija koju čine četiri (nekada pet) kapele i skupina Golgote na vrhu brda.

Plastike so nastale od ruku konjaničkog kipara Mihaela Pogačnika, istovremeno s kapelama 1717. godine, a dvjesto godina kasnije ih je obnovio kipar Franc Berneker koji je nanovo isklesao i kip Marije Magdalene.

TIC Celje
Krekov trg 3
3000 Celje
KONTAKT
T:
+386 (0)3 428 79 36, +386 (0)31 610 537
F:
+386 (0)3 428 79 31
I: