Gruska špilja

Gruska špilja nalazi se u srcu zaštićenog područja Kozjanskoga regijskoga parka i nalazi se neposredno uz cestu koja vodi od Kozja prema Bučama.

Godine 1988. bila je uključena u Inventar najvažnije prirodne baštine, a danas je geomorfološka i hidrološka prirodna vrijednost državnog značenja. Špilja se nalazi na području Nature 2000 i zato je njezino vitalno stanje nužan uvjet za uspješnu prezentaciju međunarodno važnog zaštićenog prirodnog područja. Ukupna dužina špilje je 22 metra, a visinska razlika iznosi 2 metra.