Crkva sv. Martina

Nadžupna crkva sv. Martina jedna je od rijetkih crkvi u Sloveniji koja je u osnovi hodočasnička i osim romaničkog, obilježavaju ju i gotički, barokni i moderni stil.

Predromanička je glavna lađa s tornjem, u razdoblju gotike dozidali su niže i kraće bočne lađe, a u razdoblju baroka su uz prezbiterij sa svake strane dodali još i kapele s kupolama na vrhu.
I svi oltari u crkvi su barokni, a glavni je posvećen sv. Martinu. Crkva je današnji izgled dobila nakon zadnjeg dozidavanja 1935. godine. Do početka 19. stoljeća bila je opasana zidinama unutar kojih je bilo groblje.
Ispred ulaza je i kameni lav koji predstavlja sačuvani dio većeg rimskog nadgrobnog spomenika.

TIC Laško
Valvasorjev trg 1
3270 Laško
KONTAKT
T:
+386 (0)3 733 89 50
F:
+386 (0)3 733 89 40
E:
I: