Kartuzija Jurklošter

Oko 1170. godine je krški biskup Henrik I. u kotlini doline Gračnice osnovao Kartuziju Jurklošter, jednu od tri najstarije srednjoeuropske kartuzije nastale na slovenskom tlu.

Od nekadašnje veličanstvene samostanske zgrade i kasnijeg plemenitaškog imanja, do danas se sačuvao dio zidina s kasnoromaničkom crkvom sv. Mauricija i obrambenom kulom.
 

Nekadašnja kartuzijanska crkva s kamenim zvonikom na drvenom krovištu jedan je od pet ključnih kulturnih spomenika u Sloveniji koji su uključeni u međunarodni projekt Transromanica. Prigodom posjete kartuziji posjetitelji mogu upoznati tajnoviti svijet unutar samostanskih zidova, saznati kako su se monasi povukli od opasnosti i što sve je skrivala njihova samostanska knjižnica te osluhnuti pripovijest o zabranjenoj ljubavi između bogatog plemića Friderika II. Celjskog i kćeri jednostavnoga viteza Veronike Desiničke.

 

Zavod ODON Jurklošter
Jurklošter 24
3273 Jurklošter