Župna crkva Sv. Križa

Na području stare romaničke crkve koja se prvi puta spominje 1304.godine, izgrađena je 1866. godine  današnja neoromanička župna crkva. Stara je crkva prije izgradnje nove srušena te se njezina oprema osim orgulja i monstrance (pokaznice) nije sačuvala. Između ostalog, kažu da su mnogi mještani doživjeli 100 godina što se pripisuje stalnom konzumiranju mineralne vode.

Župnijski urad sv. Križ Rogaška Slatina
Brestovška ulica 2
3250 Rogaška Slatina