Crkva sv. Hijacinte, Rogatec

Na sjeveroistočnom rubu Rogateca, uz cestu Trška Gorce (Slomškova ulica), između  1730. i 1738. izgrađena je područna crkva Sv.Hijacinte. Sastoji se od pravokutnog broda sa zaobljenim uglovima i fasadom na zvoniku, uži i nešto niži prezbiterij i na jugu nastavak sakristije na katu. Zvonik je napravljen od drveta, obložen pločama i prekriven Pohorskim škriljevcem.

Položaj crkve prema suncu  i veliki prozori pridonose tome da je unutrašnjost vrlo svjetla i lijepa.

Sa tri barokna oltara i kvalitetnim oltarnim slikama J. F. Fromillera, propovjedaonica, obnovljene Janečkove orgulje (napravljene 1743.godine za nadžupnu crkvu  i prenesene na ovo mjesto 1859. godine), i izrazita akustika crkve predstavlja sveobuhvatan primjer barokne arhitekture i proglašena je spomenikom kulture.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: