Etnološka zbirka Šmid

Ova zbirka sastoji se od predmeta i alata koje su ljudi s Planine i okolice u 19. i 20 stoljeću koristili za obavljanje svakodnevnih poslova, kao što je pripremanje hrane u crnoj kuhinji, kod radova na polju, vinogradarstvu, itd. Posebno su prikazani predmeti koji predstavljaju karneval i druge običaje.

Društvo September
Planina 41/a
3225 Planina