Crkva Marije Snježne

Sadašnja crkva Marije Snježne je gotička taborska zgrada postavljena krajem 15. stoljeća. Crkva je zidana od kamena i nije ožbukana, a u njoj je osim prekrasne gotičke arhitekture u baroknom oltaru kasnogotička slika Marije s Isusom, Marijin “tron” iz 1700. godine, slika Marijina rođenja i barokne orgulje. Uz crkvu raste i nekoliko veličanstvenih i starih lipa.