Župna crkva sv. Bartolomeja

Prvobitna župna crkva je izgorjela, a sadašnja neoromanička zgrada je iz kraja prijašnjega stoljeća i ubraja se među najveće kod nas. Najveća vrijednost crkve je slavna Kremser- Schmidtova slika sv. Bartolomeja koju su zadnji put renovirali 1955.