Crkva sv. Kancijana, Žalec

Grobna crkva sv. Kancijana nastala je u romaničkom razdoblju, kasnije su joj dodali zvonik i kapele. U jezgri je romanička i barokna nadsvođena lađa. U unutrašnjosti je kvalitetna crkvena oprema posebno je zanimljiva slika Valentina Matzingera iz 1757. godine.

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
KONTAKT
T:
+386 (0)3 710 04 34
F:
+386 (0)3 712 12 62
E:
I: