Ponikvanski krš

Park prirode Ponikvanski krš obuhvaća šire osigurano područje prirode koje pokriva oko 40 km² površine. Ondje su se razvile krške pojave koje su jednake većini pojava u matičnom kršu, samo što su manjeg opsega i manjih dimenzija. Na području se pojavljuju vrtačeponornicekrške špilje.

Visoravan je razrezana uskim dolinama kojima teku potoci Ponikvica, Peklenščica i Kalski potok. Za njih je svojstveno da izviru na sjevernom rubu i teku prema jugu. Tako ozemlje, kao i svi krški objekti imaju sva obilježja plitkoga i usamljenoga krša. Od 1998. godine je ozemlje Ponikvanskoga krša zaštićeno kao park prirode unutar kojega se nalaze pojedini prirodni spomenici kao što su potok Ponikvica s krškom špiljom Pekel, Bezgečeva špilja ili Kamena kuća te Steska špilja ili Tajna špilja.

Izvor Ponikvice

Ispod naselja Srednja Ponikva izvire potok Ponikvica koji teče krškim svijetom i nakon toga ponire. Potok izvire u brdu, pored izvora je uređeno pralište koje su domaće žene koristile za pranje. Ponikvica je jak krški izvor koji prema pričanju domaćih ljudi nikada nije presahnuo. Od izvora Ponikvica teče sve do Loka gdje ponire u podzemlje špilje Pekel.

 

Mjesta poniranja u Lokama

Ispod naselja Loke s desne strane uz cestu su tri mjesta poniranja potoka Ponikvice. Prvo je najveće i jedino stalno aktivno. Drugo mjesto, manje i aktivno samo tijekom visokih voda te za jakih i dugotrajnih kiša je preljevno mjesto. Treće se nalazi uz rub šume ispod smreke i prema pričanju domaćih ljudi je onaj »pravi«. Iz njega se za vrućih dana jako dimi, a seljaci su ga koristili za hlađenje pića.

 

Bezgečeva špilja ili Kamena kuća

Ova špilja je izvorna vodena špilja koja je nastala kao splet podzemnih rovova na više katova. Ima dva ulaza. Gornji dio špilje naziva se kamena kuća, a u njoj su pronašli kosti špiljskog medvjeda i ostatke keramičke posude s ornamentom. Ukupna dužina rovova je 800 m.

 

Tajna špilja

To je najduža istražena vodena špilja u Sloveniji. Špilja ima dva ulaza, a duga je oko 1300 m. U špilji su lijepo oblikovani, glatki, savijeni i po dimenzijama gotovo jednaki rovovi, osim toga su na nekim mjestima vidljive i zanimljive stalagmitske tvorbe.

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini
Ob rimski nekropoli 2
3311 Šempeter
KONTAKT
T:
+386 (0)3 700 20 56
F:
+386 (0)3 700 20 75
E:
I: