Cerkev Marije vnebovzete Braslovče

Župnijska cerkev je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah.

V pisnih virih se kot stavba prvič neposredno omenja šele leta 1255, vendar njeni še vedno ohranjeni deli spadajo vsaj v 10. če ne že v 9. stoletje.  V času turških vpadov, v drugi polovici 15. stoletja je bila cerkev obzidana z močnim taborom, ki je imel štiri obrambne stolpe in dvižni most. Danes je ohranjen eden izmed stolpov in del zidu, ki je lepo viden še danes. Pri cerkvi je bila leta 1428 začasno pokopana Veronika Deseniška, druga žena grofa Friderika II. Celjskega.

TURISTIČNO DRUŠTVO BRASLOVČE
BRASLOVČE 22
3314 BRASLOVČE
KONTAKT
T:
+386 31 896 938