Kozjansko jabolko

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku.  S prireditvijo se želi  prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda
KONTAKT
T:
+386 (0)3 800 71 00
F:
+386 (0)3 800 71 08
E: