Podsreda

Naselje Podsreda se je razvilo pod okriljem podsredškega gradu. Kot trg se omenja prvič četa 1377. Imela je običajne trške pravice in privilegije, na kar spominja še do danes ohranjen pranger - sramotilni steber.

Današnja Podsreda je zanimiva trška naselbina s tradicionalno trško parcelacijo in lijakasto tlorisno zasnovo naselja. Njena zasnova se je ohranila od leta 1798, ko je zaradi požara bila na novo zgrajena. Tako se je ohranila izjemna srednjeveška urbanistična zasnova, ohranjene so tudi značilne pritlične in enonadstropne hiše.