Grad Podsreda

Grad Podsreda sodi med najpomembnejše romanske arhitekture na Slovenskem. Leži na severnem pobočju Orlice, 5 km iz istoimenskega trga Podsreda.  Pozidali so ga v prvi polovici 12. stoletja, v preprosto in običajno pravokotno obliko.

Grad se sistematično obnavlja od leta 1983 pod vodstvom Spominskega parka Trebče – Kozjanskega parka. Pri tem se skrbno luščijo njegove primarne arhitekturne sestavine.

Obnovljene grajske kašče so namenjene galerijski dejavnosti, renesančna dvorana pa koncertom in promocijam. Prva etaža je urejena v razstavne prostore, na ogled pa so tudi grajski prostori: jedilnica, sprejemnica, delovna soba in dekliška spalnica, srednjeveška kuhinja in pod stopniščem skrita grajska ječa.

V pritličnih prostorih je predstavljeno steklo, ki temelji na glažutarski tradiciji in sodobni proizvodnji rogaških, kozjanskih in drugih steklarskih mojstrov.