Cerkev sv. Martina

Nadžupnijska cerkev sv. Martina je ena redkih cerkva na Slovenskem, ki je v osnovi romanska, sicer pa jo poleg romanske arhitekture zaznamujejo še gotski, baročni in moderni slog.

Predromanska je glavna ladja s stolpom, v času gotike so ji prizidali nižji in krajši stranski ladji, v času baroka pa so k prezbiteriju na vsaki strani dodali še kapeli s kupolama na vrhu.

Tudi vsi oltarji v cerkvi so baročni, glavni pa je posvečen sv. Martinu. Cerkev je dobila današnjo podobo ob zadnji dozidavi leta 1935. Do začetka 19. stoletja jo je obdajalo obzidje, znotraj katerega je bilo pokopališče.

Pred vhodom vanjo je viden tudi kamniti lev, ki predstavlja ohranjeni del večjega rimskega nagrobnika.

TIC Laško
Valvasorjev trg 1
3270 Laško
KONTAKT
T:
+386 (0)3 733 89 50
F:
+386 (0)3 733 89 40
E:
I: