Vinotoč Martinčič

Ponudili vam bodo vina iz njihove kleti in domače narezke.

(Mogoča je tudi prenočitev.)

Je del Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste VTC – 10.

 

Odpiralni čas:

Odprto po predhodni napovedi.

Vinotoč Martinčič
Imenska gorca 21b
3254 Podčetrtek