Cerkev sv. Pavla

Prvi zapisi segajo v sredino 14. stoletja.

V času turških vpadov so jo zaščitili z obzidjem, ki so ga kasneje podrli. Sedanja cerkev je že najverjetneje tretja po vrsti. V neoromanskem slogu je bila zgrajena leta 1898. V severno zunanjo steno je vzidan zgodnjekrščanski nagrobnik, ki objokuje smrt  celjskega škofa iz šestega stoletja. Do leta 1822 je bilo okoli cerkve pokopališče.