Župnijska cerkev Sv. Križ

Na prostoru stare romanske cerkvice, ki se prvič omenja leta 1304, je bila leta 1866 zgrajena današnja neoromanska župnijska cerkev. Staro cerkev so še pred gradnjo nove porušili, njena oprema, razen orgel in monštrance, se ni ohranila.

V arhiv nadžupnije sv. Križa so se ohranile nekatere zanimive podrobnosti. Med drugim piše, da je veliko domačinov dočakalo 100 let, kar pripisujejo stalnemu pitju slatine.

Župnijski urad sv. Križ Rogaška Slatina
Brestovška ulica 2
3250 Rogaška Slatina