Cerkev sv. Donata, Rogatec

Na spodnji gozdni meji Donačke gore, v čudovitem naravnem okolju, stoji na nadmorski višini 511 m najmlajša rogaška podružnica. Preprosto zgradbo sestavljajo ladja, z rahlo zaobljenimi vogali in lesenim fasadnim stolpičem, kritim s čebulasto streho, prezbiterij ter zakristija na severni strani.

Zgrajena je bila med leti 1756 in 1780. Cerkev je zanimiva zaradi svoje kvalitetne oprave – treh oltarjev in oljnih slik sv. Donata ter sv. Izidorja, delo rogaškega baročnega slikarja Antona Lerchingerja.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: