Vas Polže

Vas je ohranila videz značilne štajerske vasi in 19. stol. V njej je 5 domačij z ohranjenimi arhitekturnimi značilnostmi posameznih kmečkih stavb: mlin, žaga, kozolec, toplar, črna kuhinja, kašča s kletjo. Vsi objekti so zaščiteni kot kulturna spomeniška celota.