Cerkev sv. Lovrencija

Župnijska cerkev sv. Lovrenca, diakona in mučenca iz tretjega stoletja, se prvič omenja že leta 1306 kot podružnica vitanjske župnije.

Cerkev sv. Lovrenca je z jožefinskimi reformami leta 1788 najprej postala del konjiške dekanije kot kuracija, leta 1891 pa samostojna župnija. Cerkev ima poznogotsko podobo, prvotno je imela ravno krito ladjo, obokan prezbiterij in nekoliko nižji zvonik.