Savinova sprehajalna pot, Žalec

Pot po Žalcu obuja čas, v katerem je skladatelj živel.

 

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec