Športno-rekreativna pohodna pot "Po Štorah"

Športno-rekreativna pohodna pot AŠ1 »Po Štorah« je 13,2 km dolga krožna pot z
rekreacijsko tematiko, speljana skozi naselja in zaselke Lipa, Zg. Pečovje, Svetina,
Ramanca, Ravnine, Žaroviše, Zg. Laška vas, Sp. Pečovje, po lokalni cesti skozi dolino Bojanskega grabna do Štor, nazaj do Lipe in do izhodišča poti v športnem parku.

Izbira variante poti je vaša …
Poti je dovolj za vse – za rekreativce, sprehoda željne obiskovalce, pohodnike,
planince, ljubitelje narave, skupine, družine ali posameznike, starejše in mlajše. Na pot se lahko odpravite v vseh letnih časih.

Da se boste lažje odločili, katero pot izbrati, vam v nadaljevanju ponujamo kratek
opis posameznih variant poti AŠ1 z višinskim diagramom, označbo na zemljevidu in drugimi uporabnimi informacijami.

Glede na dolžino poti in zahtevnost, se lahko odločite za eno od osmih variant poti
AŠ1.

Za počitek ali pa preprosto za sproščeno posedanje v naravi smo ob poti postavili
več klopi in uredili pet počivališč – počivališče Kapelica pri Mariji pod Srebotnikom,
počivališče Svetina v centru naselja Svetina, počivališče Lovski dom (nekdanji
Vrunčev dom), počivališče Žlajfa pri športnem igrišču v Zg. Laški vasi in počivališče Pečovje pri športnem igrišču v Pečovju (tu je tudi izhodišče turistično-tematske pohodne poti Barbarina pot).

Za lažjo orientacijo na terenu …
Na poti vas usmerjajo s številkami označeni stebri z usmerjevalnimi tablami –
številko stebra, pred katerim stojite, poiščite na zemljevidu zloženke in takoj boste
ugotovili svoj položaj na terenu.

 

Občina Štore
Ulica XIV. divizije 15
3220 Štore
KONTAKT
T:
+386 3 780 38 40
F:
+386 3 780 38 50
E:
I: