Predstavljanje

Predstavljanje

Destinacija Dežela Celjska obuhvata 21 opštinu. Njena površina je 1.598 km2 i na njima živi 193.000 stanovnika.

U toj oblasti ima 13.552 preduzeća. Na nivou Slovenije prepoznata je po svojim glavnim proizvodima poput:    

  • banja: u oblasti ima šest banja, i to Terme Dobrna, Terme Zreče, Thermana Laško, Rimske Terme, Rogaška Slatina i Terme Olimia.
  • Kneževog grada Celje sa bogatom istorijom koja počinje od perioda rimske Celeie pa sve do srednjevekovnih knezova. Grad danas predstavlja upravni, administrativni, kulturni, obrazovni, poslovni, sportski i sajamski centar Savinjskog regiona.
  • Kozjanskog regionalnog parka koji predstavlja zaštićeno prirodno područje i oblikuje turističku delatnost oblasti
  • hmelja, koji ima svoju tradiciju u Savinjskom regionu i povezuje se sa mestom Laško, poznatom po pivari sa tradicijom, dugom 187 godina
  • tradicije vinogradarstva i vinarstva sa vinorodnim oblastima duž Šmarsko – virštanjskog vinskog pita i Podpohorskog turističkog puta
  • mesta sa bogatim kulturnim i etnološkim sadržajem (Otvoreni muzej Rogatec, rodna kuća kompozitora Ipavaca i pesnika A. Aškerca…)
  • biciklističkih i pešačkih staza i određenih atrakcija