Celjski dom

Kapaciteti dvorana:
- Velika dvorana: 440 sedišta + balkon 70 sedišta
- Mala dvorana: 160 sedišta
- Dvorana Mali Union: 70 sedišta
- Kavana: 80 sedišta
- Zimska bašta: 70 sedišta

Zavod Celeia Celje
Krekov trg 3
3000 Celje
KONTAKT
T:
+386 3 428 79 30
F:
+386 3 428 79 31
E:
I: