Kulturni centar Laško i Dvorana Tri lilije

U neposrednoj blizini centra grada na raspolaganju su dve višenamenske dvorane, dvorana Kulturnog centra Laško i Dvorana Tri lilije sa vrhunskom tehničkom i drugom opremom koje su odgovarajuće za organizaciju konferencija, seminara, sportskih manifestacija i drugih događaja.

Dvorana Kulturnog centra Laško prima do 262 lica, a na raspolaganju su i soba za sastanke, hol na dva sprata koji je uređen kao galerija i odgovarajući za manje zakuske, blagajna, bife, dodatni prostor za garderobu i pripreme, kao i veliki besplatni parking.
Dvorana Tri lilije prima do 3000 lica, a pomoću pregradnih mehanizama prostor može da se podeli na dva ili tri dela. Na raspolaganju su i: parter i tribine, poseban odvojeni prostor na tribini i prostor za novinarski centar, a moguće su i različite postavke stolova i prilagođavanje broja sedišta.

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško - STIK
Enota Kulturni center Laško
Trg svobode 6
3270 Laško
KONTAKT
T:
+386 (0)3 733 89 30
F:
+386 (0)3 733 89 40
E:
I: