Crkva Majke Božje, Marija Gradec

Gradnja crkve počela je 1505. godine po narudžbini laškog stanovnika trga i crkvenog ključara Matije Sticha. U podnožju brda, na kome se nalazi crkva, u 18. veku si izgrađene i četiri kapele.

Posebnost crkve Majke Božje su freske iz 1526. godine koje su otkrivene 1927. godine. Za njih su karakteristični kako gotski, tako i renesansni elementi, jer su stvarane u periodu, kad je osim gotskog stila u slikarstvo počeo da se probija i renesansni stil, pa tako predstavljaju redak spomenik likovne umetnosti tog vremena.
Glavni oltar u crkvi prikazuje statuu Karmelske majke sa detetom i iz 17. je veka, a bočni oltari posvećeni su Hristovom trpljenju i Sv. Jovanu Krstitelju.
Do kraja 18. veka od parohijske crkve u Laškom igrana je i pasijonska igra odnosno posnu litiju sa prikazivanjem prikivanja na krst, što se smatra prvim primerom slovenačke pozorišne igre i pozorišta uopšte u Laškom.
Glavni poklonički sabor: nedelja posle imendana Karmelske Majke božje (16. jul).

TIC Laško
Trg svobode 8
3270 Laško
KONTAKT
T:
+386 (0)3 733 89 50
F:
+386 (0)3 733 89 56
E:
I: