Crkva Sv. Martina

Nadparohijska crkva Sv. Martina jedna je od retkih crkava u Sloveniji koja je u osnovi romanska, a inače je uz romansku arhitekturu karakterišu i gotski, barokni i moderni stil.

Predromanski je glavni brod sa kulom, u vreme gotike su dozidani niži i kraći bočni brodovi, dok su u vreme baroka uz prezbiterijum na svakoj strani dodali i kapele sa kupolama na vrhu.
I svi oltari u crkvi su barokni, a glavni je posvećen Sv. Martinu. Crkva je današnji izgled dobila prilikom zadnjeg doziđivanja 1935. godine. Do početka 19. veka ona je bila okružena zidinama unutar kojih se nalazilo groblje.
Ispred ulaska u nju viđen je i kameni lav koji predstavlja očuvani deo većeg rimskog nadgrobnog spomenika.

TIC Laško
Valvasorjev trg 1
3270 Laško
KONTAKT
T:
+386 (0)3 733 89 50
F:
+386 (0)3 733 89 40
E:
I: