Kartuzija Jurklošter

Oko 1170. godine krški biskup Henrik I. u kotlini doline Gračnice osnovao je Kartuziju Jurklošter, jednu od tri najstarije srednjeevropske kartuzije, nastalu na slovenačkom tlu.

Od nekadašnje moćne manastirske zgrade i kasnije grada, do danas se očuvao deo zidina sa kasnoromanskom crkvom Sv. Mavricija i odbrambenom kulom.
Nekadašnja kartuzijanska crkva sa kamenim zvonikom na drvenoj krovnoj konstrukciji jedan je od pet ključnih kulturnih spomenika u Sloveniji, uključenih u međunarodni projekat Transromanica. Prilikom posete kartuziji posetioci mogu da upoznaju tajni svet unutar manastirskih zidina, da saznaju, gde su se povukli monasi od opasnosti i šta sve je skrivala njihova manastirska biblioteka i da čuju pripovetku o zabranjenoj ljubavi između bogatog plemića Friderika II. Celjskog i kćeri običnog viteza Veronike Deseniške.

Zavod ODON Jurklošter
Jurklošter 24
3273 Jurklošter