Crkva Sv. Križa, Gora Oljka

Sadašnja crkva izgrađena je između 1754. i 1757. godine. U njoj se nalazi poznat oltar koji svrstava crkvu na Gori Oljki u impozantne spomenike.

On je delo vajara Ferdinanda Galla. Njegov sluh za dejstvo pozorišta vrh je dostigao u zadnjoj večeri sa velikog oltara. Niz apostola koji sede, u prirodnoj veličini, i koji izrazitom mimikom iskazuju svoja osećanja prilikom zadnje večere - sve to je napustilo uobičajeno kruženje oltara i traži direktan kontakt sa gledaocem.

Na nastavku je slika Fortunata Berganta "Hristus u bašti Getsemani", gore veliki krst, ispod njega kip Žalosne Majke Božje, a pored i kipovi Sv. Neže i Sv. Jošta. Ispod crkve se nalazi i podzemno svetilište sa božjim grobom.

Fasada na crkvi i svi kameni delovi obnovljeni su 1998. godine, takođe i spoljašnje osvetljenje.