Crkva Sv. Miklavža na Vimperku

Crkva se prvi put pominje u štrasburškom vizitacionom protokolu iz 1545. godine, ali je po vremenu nastanka starija i verovatno datira u drugu polovinu 14. veka.

Barokizaciju je crkva doživela u vreme komendatora barona Gloyacha. Godine 1728. crkva je umesto gotskog drvenog plafona dobila sadašnji svod, a u narednim dekadama dozidali su joj i sakristiju i zvonik. Glavni oltar nosio je godinu 1783. Na podijumu se nalaze orgulje koje su 1857. donete sa Gore Oljke. Zvonik je obnovljen 1850. godine. Pored crkve stoji "Koliba na Vimperku" (448m), gde možete da se osvežite.