Crkva Sv. Hijacinte, Rogatec

Na severoistočnom obodu Rogateca, pored puta u Trške Gorce (Slomškova ulica), u godinama od 1730. do 1738. izgrađena je crkva Sv. Hijacinte. Čine je pravougaoni brod sa zaobljenim ćoškovima i fasadnom kulom, uži i nešto niži prezbiterijum i na jugu dozidana prizemna sakristija. Zvonik je drven, obložen pločama, omalterisan i pokriven pohorskim škriljcem.

Osunčan položaj crkve i veliki prozori doprinose da je unutrašnjost izuzetno svetla i prijatna. Sa tri barokna oltara sa kvalitetnim slikama J. F. Fromillera, propovednicom, obnovljenim Janečkovim orguljama (izrađenim 1743. godine za nadparohijsku crkvu i premeštenim na sadašnje mesto 1859. godine) i izuzetnom akustikom, predstavlja crkva primer sveobuhvatne barokne arhitekture i proglašena je za kulturni spomenik.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: