Etnološka zbirka Šmid

Zbirku čine predmeti i alati koje su ljudi na Planini i u njenoj okolini u 19. i 20. veku koristili u svakodnevnim poslovima, kao što je priprema hrane u crnoj kuhinji, u seoskim poslovima, vinogradarstvu itd. Posebno su prikazani i predmeti koji prikazuju karneval pod maskama (slavljenje završetka zime) i  druge običaje.

Društvo September
Planina 41/a
3225 Planina