Kalvarija

Kod Sv. Roku još uvek je živa hodočasnička tradicija. Na praznik parohijske zaštitnice, Marije uznesene na nebo (15. avgust) i imendan Sv. Roka (16. avgust), tu se okupi više hiljada ljudi. Crkva je deo hodočasničkog trojstva: Sladka Gora – Tinsko – Sv. Rok.
Ispod crkve Sv. Roka je po severnoj padini brda raspoređeno 14 oslikanih kapela, opremljenih statuama. Gradnja kompleksa završena je prvom kapelom Sv. Roka 1753. godine, a ceo kalvarijski kompleks izgrađen je za deset godina.
 
14 kapela križnog puta, opremljenih bogatim baroknim dekorom, raspoređenih je uz cik-cak put prema pokloničkoj crkvi Sv. Roka. Hodočasnika, namernika ili turistu put između kapelica vodi tako da uvek vidi samo svoj sledeći cilj, a drugo uređenje je raspoređeno zato da oblikuje samo nekakvu kulisu, vrlo slično pozorištu. U unakrst postavljenim kapelama Hristovo trpljenje prikazano je iznenađujućim statuama u prirodnoj veličini i freskama.

TIC Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
KONTAKT
T:
+386 (0)3 810 72 64 +386 (0)31 575 056
E: