Crkva Sv. Lovrenca

Crkva Sv. Lovrenca nalazi se na kraju sela Kompole i okružena je grobljem. Crkvu je izgradila feudalna porodica Saiffner u drugoj polovini 14. veka, a u pisanim izvorima prvi put se pominje 1525. godine. Postavljena je u pravcu istok-zapad i ima tri dela: zvonik, pravougaoni brod i polukružno zatvoren prezbiterijum. U crkvi se nalazi veliki oltar u neorenesansnom stilu i na sredini ima statuu Sv. Lovrenca, s jedne strane statuu Sv. Pavla i s druge strane statuu Sv. Petra. Bočni oltar ukrašava slika Sv. arhanđela Mihajla sa statuama arhanđela Gavrila i Rafaila sa strane.