Crkva Marije Snežne

Sadašnja crkva Marije Snežne je gotska logorska zgrada, podignuta krajem 15. veka. Crkva je sazidana od kamena i nije omalterisana, a u njoj se, osim predivne gotske arhitekture, u baroknom oltaru nalazi slika Marije sa Isusom, Marijin “tron” iz 1700. godine, slika Marijinog rođenja i barokne orgulje. Pored crkve nalazi se i više moćnih i veoma starih lipa.