Crkva Svetog Jurija u Taboru

Crkva Sv. Jurija u Taboru prvi put se pominje 1391. godine, krajem 15. veka postala je vojno utvrđenje, kad su izgrađene visoke odbrambene zidine, a njihovi tragovi vidljivi su i danas. Crkva je obnovljena u renesansnom stilu. Ornamentima su je oslikali Italijani Osvaldo Bierti i njegov rođak Giacomo Brolo.