Parohijska crkva Sv. Jerneja

Prvobitna parohijska crkva je izgorela, a sadašnja neoromanska crkva je sa kraja prošlog veka i spada u najveće kod nas. Najveća vrednost crkve je slavna Kremser- Schmidtova slika Sv. Jerneja, koja je poslednji put renovirana 1955. godine.