Lokalno i tradicionalno

Lokalno i tradicionalno

U Deželi Celjskoj stanuje bogata tradicija najrazličitijih zanata. Često Je majstorstvo današnjih zanatlija iskazano i nacionalnim sertifikatom (Zanatstvo - Art & Craft Slovenija). Ručno izrađena remek-dela, koja predstavljaju dragocenu vezu sa prošlošću, mogu biti i odličan poklon i suvenir.

Osim pčelarstva i proizvoda od meda i voska, sačuvan je i jedan od najstarijih zanata u Sloveniji, liciderstvo. Vrlo je rašireno sakupljanje lekovitog bilja sa posetama i nastavnim radionicama o korišćenju lekovitog bilja u farmaciji i ishrani. Iako je izrada ruža od papira nekada bilo vrlo rašireno, prava majstorica se danas teško nalazi.
Očuvana je proizvodnja originalnih proizvoda od pruća, karakterističnih za područje Dravinjske doline. Opstaju i grnčarstvo, izrada drvenih cokula i proizvodnja buradi.
 
Obućarski zanat i danas stanuje u Vranskom, a danas u radionici cipele proizvodi praunuka osnivača koja akcenat stavlja na preplitanje tradicije i modernog.